Sébastien Montaz-Rosset

Tento snímek oblasti Grands Montets ve Francii z více kamer je jedním z několika, na kterých je zachycen Kilian Jornet na začátku jeho projektu Summits of My Life (Vrcholy mého života), a také je součástí upoutávky zveřejněné v květnu.