Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

Dom Daher
sandiskExtremTeam

Dom Daher

SanDisk Extreme Team Member

Dominique Daher (www.domdaher.com) is a very busy man. An extreme sports photographer to the max, he has recently worked on a slew of different projects where he's captured freeride skiing in Alaska, street football in Paris, motorcycle riding in the U.S., and mountain biking in Australia.

The content of Dominique's camera case depends on the job at hand. Generally, he has two Canon cameras (a 1DMK3 and a 5DMK2) and multiple lenses. He stresses the importance of good memory cards, believing the speed and capacity of the card is vital, especially when taking action shots. Photographers simply cannot afford to miss a shot because their memory card is full or the buffer was overloaded. Because losing or destroying an image is the worst thing that can happen, Dominique always travels with two copies of his photos and in two different places.

If he could, he would store all of his pictures on his SanDisk Extreme® memory cards since they provide the most stable storage mechanism. It's for this reason that he re-uses his oldest cards as storage devices.

Explore Dom's Work
Video Gallery

Meet The SanDisk Extreme Team

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.