Τα My Cloud NAS ενσωματώνονται απρόσκοπτα με το λογαριασμό σας στο Dropbox, για την εύκολη μετακίνηση και τον αυτόματο συγχρονισμό περιεχομένου μεταξύ του Dropbox και του My Cloud.