Το ElephantDrive είναι μια πλατφόρμα κορυφαίας κλάσης που προσφέρει λύσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τον συγχρονισμό και την κοινή χρήση αρχείων με βάση το cloud, παρέχοντας απλή, γρήγορη και αξιόπιστη προστασία για όλα τα σημαντικά αρχεία σας. Και δεδομένου ότι το ElephantDrive είναι εγγενώς ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημά μας My Cloud OS, δεν απαιτείται αντιστοίχιση της μονάδας NAS με τον υπολογιστή σας.