Η FortressSecure είναι μία πλατφόρμα ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων σε cloud, με προδιαγραφές ασφαλείας στρατιωτικής διαβάθμισης, που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αποθηκεύουν εύκολα τις ευαίσθητες πληροφορίες τους σε οποιαδήποτε συσκευή. Δημιουργήστε τον δικό σας δωρεάν λογαριασμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://fortress-secure.com/trial/. Διατίθεται στη Βόρειο Αμερική.