Διακομιστής ροοθήκευσης ήχου που υποστηρίζει MP3, FLAC, WAV, Ogg, ACC, καθώς και διακωδικοποίηση. Ροοθηκεύστε σε δέκτες υλισμικού και λογισμικού, αλλά και σε οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων που έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ροών MP3.