Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

Διακομιστής ροοθήκευσης ήχου που υποστηρίζει MP3, FLAC, WAV, Ogg, ACC, καθώς και διακωδικοποίηση. Ροοθηκεύστε σε δέκτες υλισμικού και λογισμικού, αλλά και σε οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων που έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ροών MP3.

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.