Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

O Transmission αποτελεί μια από τις καλύτερες επιλογές για εφαρμογή BitTorrent, γιατί αφενός είναι εξαιρετικά ελαφρύς και αφετέρου προσφέρει πολλές δυνατότητες. Η διεπαφή του Transmission είναι εύχρηστη, αλλά πολυλειτουργική, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κατανάλωσης εύρους ζώνης.

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.