Το WordPress είναι δωρεάν εργαλείο ανοιχτού κώδικα για ιστολόγηση και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System (CMS)) που βασίζεται σε PHP και MySQL. Με βάση τη συσκευή σας από τη σειρά WD My Cloud Business Series δημιουργήστε το δικό σας εξατομικευμένο ιστολόγιο στο οποίο θα μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση και να σχολιάζετε από οποιαδήποτε σύνδεση στο Ίντερνετ.