Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

Δωρεάν εφαρμογή peer-to-peer κοινής χρήσης αρχείων που λειτουργεί με το δίκτυο eDonkey και το δίκτυο Kad. Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα αναζήτησης για εύρεση των επιθυμητών αρχείων P2P και διαθέτει διεπαφή χρήστη (UI) μέσω Ιστού για διακομιστή/πελάτη P2P με πλήρεις δυνατότητες.

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.