Μία από τις κορυφαίες λύσεις για πίνακες ανακοινώσεων που περιλαμβάνει ισχυρά συστήματα χορήγησης αδειών, ιδιωτική μηνυματοδοσία, λειτουργίες αναζήτησης, σύστημα εξατομικεύσιμων προτύπων και γλωσσών, καθώς και υποστήριξη για πολλαπλές βάσεις δεδομένων.