Αναλαμβάνει τη διαχείριση MySQL μέσω Ιστού με δυνατότητα δημιουργίας και κατάργησης βάσεων δεδομένων, δημιουργίας, κατάργησης ή μεταβολής πινάκων, διαγραφής, επεξεργασίας ή προσθήκης πεδίων, εκτέλεσης οιασδήποτε πρότασης SQL και διαχείρισης κλειδιών στα πεδία