Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

Γνωσιακή βάση βίντεο SanDisk

Κατηγορίες
HD Video
Σύμπτυξη ενότητας

Τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD Video) είναι βίντεο με υψηλότερη ποιότητα και ανάλυση σε σύγκριση με τα βίντεο τυπικής ευκρίνειας. Αυτό σημαίνει ανάλυση 1920 x 1080 pixel για 1080p HD Video. Η υποστήριξη βίντεο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κύρια συσκευή, τα χαρακτηριστικά των αρχείων και άλλους παράγοντες.

Full HD Video
Ανάπτυξη ενότητας
4K/4K Ultra HD Video
Ανάπτυξη ενότητας
Κλάση ταχύτητας βίντεο
Ανάπτυξη ενότητας
Κλάση ταχύτητας, Κλάση ταχύτητας UHS και Κλάση ταχύτητας βίντεο
Ανάπτυξη ενότητας
Χαμένα καρέ
Ανάπτυξη ενότητας
Σφάλμα εγγραφής
Ανάπτυξη ενότητας
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Η κλάση ταχύτητας UHS 1 υποδηλώνει την απόδοση που είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει την εγγραφή βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω κύριων συσκευών UHS. Η κλάση ταχύτητας UHS 3 υποδηλώνει την απόδοση που είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει την εγγραφή βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω κύριων συσκευών UHS.

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.