Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

Εργαλείο Παρακολούθησης Χωρητικότητας Κάρτας και Εκτίμησης Ζωής

Μήνυμα ειδοποίησης

Μορφή βίντεο

Ποιότητα βίντεο

Κίνηση σκηνής

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης
(TB)*

* Αυτό το εργαλείο Παρακολούθησης Χωρητικότητας Κάρτας και Εκτίμησης Ζωής παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής μιας κάρτας και το ελάχιστο μέγεθος κάρτας που απαιτείται υπολογίζεται βάσει των επιλεγμένων παραμέτρων του εργαλείου και οι τυπικοί λόγοι συμπίεσης αποφασίζονται αποκλειστικά από την Western Digital για τις μορφές βίντεο MJPEG, H.264, H.265 και H.265+ και την τιμή βάθους χρώματος στα 30 bits για ανάλυση 4Κ ή υψηλότερη και στα 16 bits για όλες τις άλλες αναλύσεις. Οι ανάγκες χωρητικότητας αποθήκευσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μορφή του βίντεο, τον λόγο συμπίεσης, την ανάλυση της κάμερας, τα καρέ ανά δευτερόλεπτο, την τιμή βάθους χρώματος, τις δυνατότητες του συστήματος, τα στοιχεία του, τον υλικό εξοπλισμό, τις διαμορφώσεις παραμέτρων, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό και άλλους παράγοντες. Οποιαδήποτε εξάρτηση με αυτό το εργαλείο και τις εξόδους του αποτελεί κίνδυνο που αναλαμβάνει το ίδιο το τρίτο μέρος. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής των συσκευών αποθήκευσης ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.