Δωρεάν αποστολή σε όλες τις παραγγελίες

Περιορισμένη εγγύηση για τα προϊόντα G-Technology, τμήμα της HGST, μιας εταιρείας του ομίλου Western Digital ("G-Technology")

Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για τα νέα προϊόντα αποθήκευσης της G-Technology τα οποία αγοράζονται από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της G-Technology από τον αρχικό αγοραστή για κανονική χρήση και όχι για μεταπώληση. Η G-Technology εγγυάται ότι τα προϊόντα που καλύπτονται δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την ποιότητα κατασκευής, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Για κανονιστικούς λόγους, διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τους καταναλωτές. Εάν είστε εταιρικός πελάτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ιστοτόπου https://shop.westerndigital.com/el-gr/distributors.