roie-galitz-hero-mobile

Roie Galitz

Avonturen- en natuurfotograaf

De passies in het leven van Roie, natuur en fotografie, voeren hem naar de meest extreme omgevingen ter wereld, waar hij de zeldzame schoonheid vastlegt van dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Als Greenpeace-ambassadeur helpen zijn natuurportretten de mensen bewust te maken van dringende milieuproblemen. Roie is ook actief als openbare spreker.

Neem contact op met Roie Galitz

Fotografietips van Roie

De leden van het G-Team zijn leiders in hun respectievelijke veld die producten van G-Technology gebruiken in hun dagelijkse werkleven. Leden van het G-Team ontvangen een vergoeding voor hun deelname.

De externe harde schijven van G‐Technology fungeren als een onderdeel van een algehele back-upstrategie. Gebruikers worden geadviseerd twee of meer kopieën van hun meest belangrijke bestanden als back-up te bewaren of op te slaan op aparte apparaten of online services.

Meer ambassadeurs van het G-Team