Gratis verzending van alle bestellingen

Schattingsprogramma voor capaciteit en levensduur van bewakingskaart

Waarschuwingsbericht

Video-indeling

Videokwaliteit

Scène-activiteit

Totale opslagcapaciteit
(TB)*

* Dit schattingsprogramma voor de capaciteit en levensduur van bewakingskaarten wordt uitsluitend aangeboden voor illustratieve doeleinden. De totale verwachte levensduur en de minimale benodigde kaartgrootte worden berekend op basis van parameters die zijn geselecteerd in het programma, de standaard compressieverhoudingen die uitsluitend door Western Digital zijn vastgesteld voor de videoformaten MJPEG, H.264, H.265 en H.265+, in combinatie met videokwaliteit en scène-activiteit, plus kleurdiepten die zijn gebaseerd op 30 bits voor 4K-resolutie en hoger en 16 bits voor alle overige resoluties. De behoefte aan opslagcapaciteit kan variëren op basis van het videoformaat, de compressieverhoudingen, de resolutie van de camera's, het aantal frames per seconde, de kleurdiepte, de systeemcapaciteiten, componenten, hardware, configuraties, instellingen, software en andere factoren. Als een derde op dit programma en zijn uitvoer vertrouwt, ligt het risico hiervoor uitsluitend bij deze derde. Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één gigabyte (GB) = één miljard bytes. De totale beschikbare capaciteit op opslagapparaten en de totale levensduur van opslagapparaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving.

© 2020 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
Om redenen van wet- en regelgeving wordt hiermee duidelijk gemaakt dat dit e-commerceplatform uitsluitend bedoeld is voor consumenten. Indien u een zakelijke klant bent, verzoeken wij u contact op te nemen met https://shop.westerndigital.com/nl-nl/distributors.