ElephantDrive to platforma kopii zapasowych, synchronizacji i udostępniania plików w chmurze z prostym, szybkim i niezawodnym zabezpieczeniem wszystkich ważnych plików. Usługa ElephantDrive jest natywnie zintegrowana z naszym systemem My Cloud OS, dlatego nie ma potrzeby mapowania urządzenia NAS w Twoim komputerze.