ElephantDrive to platforma kopii zapasowych, synchronizacji i udostępniania plików w chmurze z prostym, szybkim i niezawodnym zabezpieczeniem wszystkich ważnych plików. Usługa ElephantDrive jest natywnie zintegrowana z naszym systemem My Cloud OS, dlatego nie ma potrzeby mapowania urządzenia NAS w Twoim komputerze.

© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.