Transmission to jeden z najlepszych klientów BitTorrent – nadzwyczaj mały i funkcjonalny. Interfejs programu Transmission jest łatwy w obsłudze, a mimo to oferuje wiele zaawansowanych funkcji, szczególnie w zakresie zarządzania przepustowością.'

© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.