Bezpłatna aplikacja typu P2P zgodna z siecią eDonkey oraz Kad. Umożliwia wyszukiwanie potrzebnych plików w systemie wymiany P2P przy użyciu kompleksowego interfejsu sieciowego obsługującego serwer i klienta.

© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.