Jedno z wiodących rozwiązań BBS, w tym funkcjonalne systemy nadawania uprawnień, komunikator, funkcje wyszukiwania, konfigurowany system szablonów i języka, a także wsparcie dla wielu systemów bazodanowych.

© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.