Pozwala administrować zasobami MySQL w Internecie, w tym tworzyć i usuwać bazy danych, tworzyć, usuwać i modyfikować tabele, dodawać, usuwać i edytować pola oraz wykonywać polecenia SQL i zarządzać kluczami w polach

© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.