Bezpłatna wysyłka przy wszystkich zamówieniach

Pozwala administrować zasobami MySQL w Internecie, w tym tworzyć i usuwać bazy danych, tworzyć, usuwać i modyfikować tabele, dodawać, usuwać i edytować pola oraz wykonywać polecenia SQL i zarządzać kluczami w polach

© 2020 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Z powodów regulacyjnych niniejszym wyjaśnia się, że ta platforma e-handlu przeznaczona jest tylko dla klientów detalicznych. Jeśli jesteś klientem biznesowym, przejdź do strony https://shop.westerndigital.com/pl-pl/distributors.