Ograniczona gwarancja dotycząca produktów użytkowych G-Technology, oddział firmy HGST, własność Western Digital Company („G-Technology”)

Co obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
Ukryj sekcję

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy nowych pamięci masowych G-Technology zakupionych u autoryzowanego dystrybutora G-Technology, nabytych oryginalnie z zamiarem normalnego użytkowania i nieprzeznaczonych do odsprzedaży. G-Technology gwarantuje, że objęty gwarancją produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania, z zastrzeżeniem sytuacji określonych poniżej.

Jak długo trwa okres ograniczonej gwarancji?
Odkryj sekcję
Czego nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
Odkryj sekcję
Co należy zrobić w przypadku problemów z produktem?
Odkryj sekcję
Co zrobi firma G-Technology?
Odkryj sekcję
Do czego ograniczamy swoją odpowiedzialność?
Odkryj sekcję
W jaki sposób stosuje się lokalne przepisy prawa?
Odkryj sekcję
© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.