Bezpłatna wysyłka przy wszystkich zamówieniach

Ograniczona gwarancja dotycząca produktów użytkowych G-Technology, oddział firmy HGST, własność Western Digital Company („G-Technology”)

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy nowych pamięci masowych G-Technology zakupionych u autoryzowanego dystrybutora G-Technology, nabytych oryginalnie z zamiarem normalnego użytkowania i nieprzeznaczonych do odsprzedaży. G-Technology gwarantuje, że objęty gwarancją produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania, z zastrzeżeniem sytuacji określonych poniżej.

© 2020 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Z powodów regulacyjnych niniejszym wyjaśnia się, że ta platforma e-handlu przeznaczona jest tylko dla klientów detalicznych. Jeśli jesteś klientem biznesowym, przejdź do strony https://shop.westerndigital.com/pl-pl/distributors.