Tüketici Ürünleri için Sınırlı Garanti G-Technology, HGST'nin bir bölümü, a Western Digital Company (“G-Technology”)

Bu sınırlı garantinin kapsamı nedir?
Свернуть раздел

Bu Sınırlı Garanti, yetkili bir G-Technology satıcısı tarafından alınan, yeniden satış için uygun olmayıp normal kullanım için asıl satışı yapılan yeni G-Technology ürünleri için geçerlidir. G-Technology, garanti kapsamındaki bir ürünün malzeme ve işçilik açısından aşağıda belirtilen istisnalar dışında kusursuz olduğunu garanti eder.

Sınırlı garanti kapsamının süresi nedir?
Развернуть раздел
Bu sınırlı garanti neyi kapsamaz?
Развернуть раздел
Yapmanız gerekenler
Развернуть раздел
G-Technology tarafından yapılacak işlemler
Развернуть раздел
Sorumluluk sınırımız nedir?
Развернуть раздел
Yerel yasalar nasıl uygulanır?
Развернуть раздел
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые изделия могут быть недоступны в определенных регионах.
© Western Digital Corporation или аффилированные лица, 2020. Все права сохранены.