Sébastien Montaz-Rosset

การถ่ายภาพด้วยกล้องหลายตัวบนเทือกเขา Grands Montets ในฝรั่งเศสนี้เป็นการจับภาพ Kilian Jornet นักวิ่งเทรล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการ Summits of My Life และเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งเทรลของเขาที่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม