การ์ด microSD การ์ด SanDisk MAX ENDURANCE microSD™
จาก SanDisk

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /Ea.
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ Request A Quote

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}
In Stock: {{inventory.stockLevel}} Please enter a valid number Requested product quantity is unavailabe

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}
Please enter a valid number

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{val}}

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

{{value}}
{{techSpecsSkuMapping[currentSku][key]}}

หมายเลขผลิตภัณฑ์

{{value}}{{(!$last) ? ',' : ''}}
{{skuData.sku}}

ทรัพยากร

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. จำนวนชั่วโมงในการบันทึกวิดีโอจริงจะน้อยกว่านี้ สูงสุด 120,000 ชั่วโมง/นานกว่า 13 ปี สำหรับความจุ256 GB, 60,000 ชั่วโมงสำหรับความจุ128 GB, 30,000 ชั่วโมงสำหรับความจุ64 GB และ 15,000 ชั่วโมงสำหรับความจุ32 GB เฉพาะวิดีโอ Full HD เท่านั้น ถ้าเป็นวิดีโอ 4K UHD จะใช้เวลาทั้งหมดน้อยกว่านี้
  2.  เฉพาะการ์ดเท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลและข้อจำกัดเพิ่มเติม โปรดดูที่บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และ www.sandisk.com/proof
  3. ต้องใช้อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ การรองรับวิดีโอ Full HD (1920 x 1080) และ/หรือ 4K UHD (3840 x 2160) อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์คุณสมบัติของไฟล์สภาวะการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ โปรดดูที่ www.sandisk.com/HD
  4. UHS Speed Class 3 (U3) และ UHS Speed Class 1 (U1) เป็นตัวเลือกด้านประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม์ในอุปกรณ์โฮสต์ที่เปิดใช้งาน UHS Video Speed Class 30 (V30) รองรับอัตราการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องที่ 30 MB/s โดยเป็นตัวเลือกด้านประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม์ในอุปกรณ์โฮสต์ที่เปิดใช้งาน UHS โปรดดูที่ www.sdcard.org/consumers/speed
  5. ความเร็วในการอ่านสูงสุด 100 MB/s ความเร็วในการเขียนสูงสุด 40 MB/s จากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้โดยขึ้นกับอุปกรณ์โฮสต์ สภาวะการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1 MB = 1,000,000 ไบต์
  6. ต้องทำการลงทะเบียน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  7. 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่านี้
  8. สำหรับความจุ64 GB-256 GB เท่านั้น