ไดรฟ์พกพา SanDisk Extreme® Portable SSD V2
จาก SanDisk

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /Ea.
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ Request A Quote

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}
In Stock: {{inventory.stockLevel}} Please enter a valid number Requested product quantity is unavailabe

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมจำหน่าย : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}
Please enter a valid number

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{currentSkuSpecificProductObject.warrantyTitle}}
{{val}}

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

{{value}}
{{techSpecsSkuMapping[currentSku][key]}}

หมายเลขผลิตภัณฑ์

{{value}}{{(!$last) ? ',' : ''}}
{{skuData.sku}}

ทรัพยากร

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ และ 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต์ ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่านี้
  2. ความเร็วในการอ่านสูงสุด 1,050 MB/s ความเร็วในการเขียนสูงสุด 1,000 MB/s อิงตามการทดสอบภายใน, ประสิทธิภาพอาจลดลงโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ อินเทอร์เฟซ สภาวะการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1 MB = 1,000,000 ไบต์. การกำหนดค่าของระบบทดสอบ:ASUS ROG STRIX Z270E GAMING ASSEMBLEED PC (คอนโทรลเลอร์ Asmedia USB 3.1 Gen 2), 1 TB WD_Black SN750 NVMe™ SSD, Intel® Core™ i7-7700 CPU @ 4.20GHz, Windows® 10 Professional (64 บิต)
  3. ดูข้อมูลที่ www.sandisk.com/wug
  4. การป้องกันด้วยรหัสผ่านใช้การเข้ารหัส AES 256 บิตและรองรับโดย Windows 8, Windows 10 และ macOS Big Sur การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ไม่รองรับสมาร์ทโฟน USB Type-C รวมถึงอุปกรณ์ Android (สำหรับ Mac ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โปรดดูที่ www.sandisk.com/secureaccess)
  5. อิงตามการทดสอบภายใน IPEC 60529 IP 55: ผ่านการทดสอบการทนต่อน้ำไหล (30 kPa) เป็นเวลา 3 นาที; การโดนฝุ่นในปริมาณจำกัดไม่ทำให้การทำงานสะดุด ต้องทำความสะอาดและทำให้แห้งก่อนใช้งาน

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับบุคคลภายนอก:
ผลิตภัณฑ์นี้อาจรวมถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานโอเพ่นซอร์สดังกล่าว หากสิทธิ์การใช้งานโอเพ่นซอร์สที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ Western Digital อาจจัดหารหัสโอเพ่นซอร์สให้คุณตามคำขอ ไม่ว่าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านสื่อจัดเก็บข้อมูลทั่วไป โดยมีค่าธรรมเนียมซึ่งครอบคลุมต้นทุนการแจกจ่ายดังกล่าว ซึ่งอาจรวมต้นทุนสื่อบันทึก การจัดส่ง และการดำเนินการ

Georges Menie crc16 - https://www.menie.org/georges/embedded/crc16.html: ลิขสิทธิ์ 2001-2010 Georges Menie (www.menie.org) สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายใหม่และการใช้งานในรูปแบบซอร์สและไบนารี่ ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม จะได้รับอนุญาตเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การแจกจ่ายซอร์สโค้ดใหม่ต้องมีประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ดังข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อความสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  • การแจกจ่ายใหม่ในรูปแบบไบนารี่ต้องจัดทำประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ขึ้นใหม่ รายการเงื่อนไขนี้ และข้อความสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้ในการจัดทำเอกสาร และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดหาให้พร้อมกับการแจกจ่าย
  • ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้ชื่อ University of California, Berkeley และชื่อผู้สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากซอฟต์แวร์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าโดยเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษร

ซอฟต์แวร์นี้จัดหาให้โดยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและผู้สนับสนุน “ตามที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยสำหรับความสามารถในการจำหน่ายและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกสภามหาวิทยาลัยและผู้สนับสนุนไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายในกรณีพิเศษ หรือในเชิงลงโทษ หรือที่เป็นผลตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดซื้อสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดและด้วยทฤษฎีความรับผิดใด ไม่ว่าจะในการทำสัญญา ความรับผิดที่จำกัด หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าในรูปแบบใด แม้ว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม