ยินดีต้อนรับสู่ Western Digital Employee Store

บริการจัดส่งแบบมาตรฐานฟรีสำหรับทุกคำสั่งซื้อ

โปรดเลือกหมวดหมู่ข้างต้นเพื่อดูรายการราคาพิเศษสำหรับพนักงาน (EPP) ของคุณ หากมีคำถาม โปรดติดต่อ Western Digital Store ได้ที่ 1-877-934-6972

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Western Digital Employee Store

  1. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านโปรแกรมนี้ได้รับการกำหนดราคาพิเศษสำหรับพนักงานและมีให้บริการสำหรับพนักงานของ Western Digital เท่านั้น การกำหนดราคาพิเศษนี้อาจมีการปรับปรุงทุกไตรมาส
  2. ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Western Digital Employee Store จะไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ หากพบว่าพนักงานคนใดฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย เช่น ได้รับจดหมายเตือนไปจนถึงการให้ออกจากงาน และการสั่งห้ามซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ผ่านโปรแกรม EPP เป็นเวลาหนึ่งปี โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายนี้ของ Western Digital Store แล้ว
  3. พนักงานสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ภายนอกได้ไม่เกิน 3 ชิ้นและผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ภายในได้ไม่เกิน 4 ชิ้นต่อ SKU ต่อไตรมาสตามปฏิทินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันมีวางจำหน่ายบน Western Digital Store
  4. การจ่ายเงินโดยบัตรเครดิตจะได้รับการเรียกเก็บเงินในเวลาที่มีการสั่งซื้อและดำเนินการเมื่อมีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ
  5. Western Digital จะรับผิดชอบค่าจัดส่งแบบมาตรฐานไปยังสถานที่ที่พนักงานต้องการ
  6. การรับประกันตามมาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารการใช้งานผลิตภัณฑ์