ความจุของ Surveillance Card และเครื่องมือประเมินอายุการใช้งาน (Life Estimator Tool)

ข้อความแจ้งเตือน

รูปแบบวิดีโอ

คุณภาพของวิดีโอ

ซีนกิจกรรม

ความจุรวมทั้งสิ้นของพื้นที่เก็บข้อมูล
(TB)*

* ความจุของ Surveillance Card และเครื่องมือประเมินอายุการใช้งาน (Life Estimator Tool)นี้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายให้เห็นภาพเท่านั้น อายุการใช้งานที่คาดไว้ของการ์ดและขนาดขั้นต่ำที่จำเป็นของการ์ดจะคำนวณโดยอิงตามพารามิเตอร์ที่ระบุในเครื่องมือ, อัตราการบีบอัดโดยทั่วไปที่กำหนดโดย Western Digital เท่านั้นสำหรับ MJPEG, H.264, H.265, และ H.265+, รูปแบบวิดีโอ และความลึกของสีที่อิงตามค่า 30 บิตสำหรับความละเอียด 4K และที่สูงกว่านั้น รวมถึงค่า 16 บิตสำหรับความละเอียดอื่นทั้งหมด ความจุที่จำเป็นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบวิดีโอ อัตราการบีบอัด ความละเอียดของกล้อง เฟรมต่อวินาที ความลึกของสี ขีดความสามารถของระบบ ส่วนประกอบ ฮาร์ดแวร์ การกำหนดค่า การตั้งค่า และซอฟต์แวร์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ การพึ่งพาเครื่องมือนี้และเอาท์พุทของเครื่องมือถือเป็นความเสี่ยงของบุคคลภายนอกนั้นเอง ตามที่ใช้กับการจัดเก็บข้อมูล หนึ่งกิกะไบต์ (GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ ความจุที่ใช้งานได้รวมทั้งสิ้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอายุการใช้งานรวมทั้งสิ้นของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน