การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ อุปโภค G-Technology เป็นแผนกหนึ่งของ HGST บริษัท Western Digital (“G-Technology”)

การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง
ยุบส่วน

การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองนี้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล G-Technology ชิ้นใหม่ที่ผู้ซื้อคนแรกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ G-Technology เพื่อใช้งานตามปกติ ไม่ใช่เพื่อการจำหน่ายต่อ G-Technology ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองนี้ปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและคุณภาพการผลิตเว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองนี้มีระยะเวลาการคุ้มครองยาวนานเท่าใด
ขยายหัวข้อ
การรับประกันแบบจำกัดความคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง
ขยายหัวข้อ
สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไร หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีปัญหา
ขยายหัวข้อ
สิ่งที่ G-Technology จะทำคืออะไร G-Technology
ขยายหัวข้อ
ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบของเราเป็นอย่างไร
ขยายหัวข้อ
กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้อย่างไร
ขยายหัวข้อ
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจไม่มีจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลก
© 2020 Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์