Veritabanları oluşturma ve silme özelliği ile web üzerinden MySQL yönetimini idare eder; tabloları oluşturur, siler veya değiştirir; alanları siler, düzenler veya ekler; herhangi bir SQL komutunun yürütülmesini ve alanlardaki anahtarların yönetilmesini sağlar.