WD Elements Portable
WD 产品

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

可用性 : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

30 天退款保证

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

可用性 : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

30 天退款保证

简便、快捷、超级便携

WD Elements™ 超便携硬盘提供可靠的大容量存储空间和快速的数据传输速率,以及与 USB 2.0 和 USB 3.0 设备的通用连接性,可随时随地备份您的照片、视频和文件。

USB 3.0 和 USB 2.0 兼容性
这款单一硬盘不仅可兼容最新的 USB 3.0 设备,还可向下兼容 USB 2.0 设备。

快速传输速度
WD Elements 便携式硬盘连接 USB 3.0 端口时,提供快速的数据传输速率。

提高 PC 性能
当内置硬盘快要装满时,PC 的性能就会下降。不必删除文件。将它们转移到您的 WD Elements 便携式硬盘,释放内置硬盘的空间,让您的便携式计算机恢复快速运转。

超大容量、外壳小巧
小巧而轻便的设计,容量最高可达 5TB,使 WD Elements 便携硬盘成为消费者出行时的理想伴侣。

WD 品质,表里如一
我们知道您的数据对您很重要。为此我们严格按照持久耐用、抗震以及长期可靠标准打造了这款硬盘,并为它设计了外观时尚、具有保护功能的耐用型外壳。