Promotion {{promotion.description}}

闪迪酷俏™USB闪存盘

SanDisk 产品

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{child.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

  •  

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

可用性 : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

可用性 : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

让存储变简单。

此 USB 闪存盘拥有充足的空间,可供存储您的照片、歌曲和其他文件。它采用伸缩式设计,有助于保护 USB 接口的安全,同时还装有密码保护软件,确保您的私人文件的安全性。1

产品详情
折叠版块

伸缩式接口
采用伸缩式接口设计,可防止接口落入灰尘或受损,同时确保内容的完整性。

空间可供存储照片、音乐等
容量高达 128GB*,让您有空间存储您的照片、歌曲和其他文件。 

内附密码保护软件
内附闪迪保险箱™软件,借此您可以确保您的私人文件的安全性。1

享有 5 年保修
您的硬盘享有 5 年保修,让您无后顾之忧。2

完整规格
展开版块
产品编号
展开版块
保修
展开版块
信息披露
展开版块
注意:部分产品仅限特定地区销售。
© 2020 Western Digital Corporation 或其关联公司。保留所有权利。