Cruzer Blade USB 隨身碟
SanDisk 產品

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{variantCategoryOption.variantCategoryLabel}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

供應情況 : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

保證 30 天內可退款

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.list.amountFormatted}}

{{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

供應情況 : {{inventory.stockAvailabilityMessage}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

保證 30 天內可退款

享受充足的儲存容量及最便利的可攜性

Cruzer Blade USB 隨身碟的簡潔設計與充足的容量,讓備份、, 傳輸、 與分享您的檔案都只在彈指之間。容量可高達 128GB1 , 這款 USB 隨身碟讓您將相片、電影、音樂及個人資料隨身帶著走。

簡潔設計讓您享有最便利的可攜性
Cruzer Blade USB 隨身碟具備簡潔設計,可輕鬆置於口袋中或電腦包中隨身攜帶。此 USB 隨身碟具有時髦的黑色及紅色相間設計,可與各種電子裝置完美搭配。

高容量裝置可容納您喜愛的媒體檔案
Cruzer Blade USB 隨身碟是由 USB 快閃記憶體領導廠商 SanDisk 設計,同時具備簡潔外型及充足的儲存容量。此 USB 隨身碟容量選擇可高達 128GB1,足以儲存您的所有必要檔案。

簡易的拖放檔案備份方
傳輸檔案至 Cruzer Blade USB 隨身碟的方式十分簡便:只要將隨身碟插入電腦的 USB 連接埠,然後把檔案拖曳至隨身碟的資料夾中即可。只要在首次使用時下載一次驅動程式,即可立刻開始使用此 USB 隨身碟來儲存、傳輸與分享資料。